skip to content

Itseohjautuvien boomereiden aika varainhoidon markkinoilla on nyt!

Itseohjautuvien boomereiden aika varainhoidon markkinoilla

Suurin joukko varainhoidon asiakkaista ja kohderyhmästä kehittyneillä markkinoilla ovat ”boomereita” ja X- sukupolvea. Tämä 50+ ikäryhmä on jo perinyt, tai tulee perimään valtaosan kehittyvien markkinoiden varallisuudesta sekä Suomessa että maailmalla. Moni tässä ryhmässä on jo tietoinen eri säästämisen ja sijoittamisen vaihtoehdoista ja käyttää sujuvasti internettiä, sosiaalista mediaa ja erilaisia digitaalisia palveluita. Jo ennen ensimmäistä kontaktia pankkiin tai varainhoitajaan, heillä tyypillisesti on jo odotuksia palvelusta ja ajatuksia sijoituskohteista.

Koulutustason ja taloustaitojen kasvu mahdollistavat sen, että sijoittajat voivat ottaa entistä isompaa roolia sijoituspäätöksistään. Lisäksi varainhoidon itsepalvelumarkkinan (D2C, direct to consumer) kehitys ja sille tuodut (esim. Vanguardin, Abrdn, SAVR ja Schwab) palvelut vievät koko D2C markkinaa aivan uudelle tasolle. Ainoastaan Yhdysvalloissa tämän D2C markkinan uskotaan kasvavan 1,2 biljoonaan dollariin 2024.

Riittääkö pelkkä digi?

Digi- ja taloustaitojen kasvettua, tarvitsevatko kaikki asiakkaat henkilökohtaista palvelua ollenkaan? Olisiko täysin digitaalinen palvelu parempi vaihtoehto jollekin segmenteille? Digitaaliset palvelut voivat korvata henkilökohtaisen palvelun asiakastarpeen ollessa suhteellisen yksinkertainen, esimerkiksi säästämisen aloittaminen.

Mitä monimutkaisempi asiakkaan tilanne tai tarpeet ovat, sitä enemmän on tarvetta osaavalle neuvonantajalle ja henkilökohtaiselle palvelulle. Esimerkiksi, iso perintö tai halukkuus laajentaa sijoittamista itselle uusiin sijoitustuotteisiin vaativat usein keskustelua neuvonantajan kanssa.

Henkilökohtainen neuvoja tai varainhoitaja voi auttaa mm. sijoitussalkun rakenteen yksinkertaistamisessa, riskikeskittymien vähentämisessä sekä pitkäjänteisen sijoitussuunnitelman laatimisessa. Usein parhaat asiakassuhteet pohjautuvatkin juuri keskusteluun ja asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja mielenkiinnon kohteiden ymmärtämiselle.

Kohti parempaa asiakaskokemusta

Digitaaliset palvelut ja henkilökohtainen asiakaspalvelu eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä elementtejä, Digitaalisia kyvykkyyksiä käyttämällä voidaan auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin eri palveluita & tuotteita, omia tavoitteitaan ja riskinsietokykyään. Erilaiset visualisointi- ja skenaariotyökalut auttavat riskikyselyissä ja pystyvät tekemään ”regulaatiopakkopullasta” maistuvampaa.

Vastaavasti varainhoitajien aika on arvokasta ja eri työkalut voivat auttaa automatisoimaan heidän työtään ja säästämään aikaa sinne, missä inhimillistä kosketusta tarvitaan eniten. Ne voivat myös auttaa varainhoitajaa huomamaan, milloin digitaalisia palveluita käyttävä asiakas kaipaa henkilökohtaista palvelua.

Alla olevassa kuvassa esimerkkejä työkaluista ja menetelmistä, joilla autamme loppuasiakkaita ja neuvonantajia paremman asiakaskokemuksen saavuttamisessa. FNZ on globaali teknologiayritys omistautunut mahdollistamaan vaurastumisen kaikille. Toimimme yli 650 finanssitoimijan kanssa globaalisti ja palvelemme yli 20 miljoonaa loppuasiakasta.

Finnish landing page

Lähteet:

https://www.fnz.com/news/investor-self-determination-is-rising-rapidly-is-digital-advice-the-way-to-go

Forbes, 2019, https://www.forbes.com/sites/markhall/2019/11/11/the-greatest-wealth-transfer-in-history-whats-happening-and-what-are-the-implications

https://www.ft.com/content/80480742-9853-4144-9c91-238021414bc8

This form requires JavaScript